Regulamin grywalizacji BHP „Pierwsza pomoc w przypadku udaru mózgu” dla IFA Powertrain Polska sp. z o.o.

I. Główne założenia grywalizacji BHP:

1.     Organizatorem grywalizacji jest: IFA Powertrain Polska sp. z o.o.. oraz Proresult s.c.

2.     Koordynatorami grywalizacji są:

3.     Grywalizacja odbędzie się w dniu 02.08.2023 od godz. 06:00 do 23:59. Tylko w tym terminie będzie możliwe uruchomienie Quizu.

II. Cele konkursu:

1.     Celem konkursu jest budowanie świadomości w zakresie pierwszej pomocy w przypadku udaru mózgu wśród pracowników IFA Powertrain Polska Sp. z o.o.

III. Warunki uczestnictwa w grywalizacji bhp:

1.     Grywalizacja przeznaczona jest wyłącznie dla pracowników IFA Powertrain Polska sp. z o.o. oraz pracowników Agencji Pracy Tymczasowej np. Randstad, wykonujących zadania dla IFA Powertrain Polska Sp. z o.o.

2.     Warunkiem uczestnictwa w grywalizacji bhp jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem grywalizacji (dostępny na etapie rejestracji uczestnika);

b) prawidłowa rejestracja uczestnika za pomocą podania swoich danych osobowych:•

3.     Podane dane osobowe na etapie rejestracji będą przetwarzane tylko i wyłącznie do celu przeprowadzenia konkursu i wydania nagród

4.     Aby wziąć udział w Quizie należy skorzystać z komputera, telefonu lub tabletu z dostępem do Internetu i zaczytać kod QR, który znajduje się na plakacie grywalizacji lub wpisać w przeglądarce internetowej adres: bit.ly/46LMO8H

5.     Kryteria wygranej:

– udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania jednokrotnego wyboru;

– szybkość przejścia przez całą grywalizację BHP (dotyczy video + test);

– obowiązuje algorytm: poprawność odpowiedzi i czas przejścia całej rozgrywki.

6. Zwycięzcy grywalizacji BHP zostaną poinformowani o wygranej maksymalnie do 04.08.2023. Wyniki zostaną wywieszone na ścianie BHP na hali produkcyjnej.

7. Każdy uczestnik może tylko 1 raz wziąć udział w grywalizacji.

8.     Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

IV. Nagrody:

1.     W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe:

MiejsceNagrody
1 miejsceNiespodzianka
2 miejsceNiespodzianka
3 miejsceNiespodzianka

V. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1.   Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureacie Konkursu a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. Dane osobowe laureata będą przetwarzane w celu dostarczenia nagrody oraz później w celach związanych ze sprawozdawczością finansową przez okres wymagany przez przepisy podatkowe.

4. Organizator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, która jest jednoznacznie rozumiana jako przystąpienie do konkursu oraz prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie realizacja konkursu przez Organizatora oraz opublikowanie informacji o laureacie.

5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu i powiadomienia uczestników o wynikach. 

Wyślij wiadomość

    Masz pytania? Tutaj pozostaw nam wiadomość. Nasz zespół odpisuje z prędkością przejazdu chińskiej kolei na trasie Pekin-Szanghaj, więc spodziewaj się naszej odpowiedzi już wkrótce.

    Temat wiadomości: *