Regulamin grywalizacji BHP„Na wakacjach i w mieście, czyli rowerowe bezpieczeństwo”

I. Główne założenia grywalizacji BHP

1. Organizatorem grywalizacji jest: EnerSys Sp. z o.o. oraz Proresult s.c.

2. Koordynatorami grywalizacji są:

·  Natalia Szwed (EnerSys Sp. z o.o.)

·  Maciej Gulanowski (Proresult).

3. Grywalizacja odbędzie się w dniu 06.05.2024 od godz. 06:00 do 15.05.2024 23:59. Tylko w tym terminie będzie możliwe uruchomienie Quizu.

II. Cele konkursu

1. Celem konkursu jest budowanie świadomości i ostrożności w zakresie uczestnictwa w ruchu drogowym.

III. Warunki uczestnictwa w grywalizacji bhp

1. Grywalizacja przeznaczona jest wyłącznie dla pracowników EnerSys Sp. z o.o. i i  APT.

2. Warunkiem uczestnictwa w grywalizacji bhp jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem grywalizacji (dostępny na etapie rejestracji uczestnika);

b) prawidłowa rejestracja uczestnika za pomocą podania swoich danych osobowych:

· imię i nazwisko oraz nazwa komórki organizacyjnej, w której pracownik pracuje np. MJack Michael Jackson Montownia.

· służbowy adres e-mail lub prywatny w przypadku braku adresu służbowego.

3. Podane dane osobowe na etapie rejestracji będą przetwarzane tylko i wyłącznie do celu przeprowadzenia konkursu i wydania nagród.

4. Aby wziąć udział w Quizie, należy skorzystać z komputera, telefonu lub tabletu z dostępem do Internetu i zaczytać kod QR, który znajduje się na plakacie grywalizacji lub wpisać
w przeglądarce internetowej adres: https://bit.ly/3wawOzC

5. Kryteria wygranej:

– udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania jednokrotnego wyboru;

– szybkość przejścia przez całą grywalizację BHP (dotyczy video + test);

– obowiązuje algorytm: poprawność odpowiedziczas przejścia całej rozgrywki.

6. Zwycięzcy grywalizacji BHP zostaną poinformowani o wygranej maksymalnie do 20.05.2024. Wyniki zostaną wywieszone na portierni na tablicy informacyjnej, zostaną podane wyłącznie imiona zwycięzców oraz wydział.

7. Na podany przy rejestracji adres e-mail przyjdzie informacja zwrotna o wygranej. Odbiór nagród będzie możliwy po okazaniu maila (w wersji wydrukowanej lub mobilnej) w dziale BHP i OŚ.

8. Nagrody będą stanowić dodatkowy przychód dla pracowników, którzy zdecydują się skorzystać z wyżej wymienionej usługi. Przychód ten podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz stanowi również podstawę do odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne.

9. Każdy uczestnik może tylko 1 raz wziąć udział w niniejszej grywalizacji. Każda kolejna rejestracja nie będzie akceptowalna.

10. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

 IV. Nagrody

W konkursie przewidziane są nagrody rzeczowe:

MiejsceNagrody
1 miejsce2x bilet do ENERGYLANDII
2 miejsceVoucher na kolację do restauracji gruzińskiej
3 miejsceVoucher Decathlon

Wyślij wiadomość

    Masz pytania? Tutaj pozostaw nam wiadomość. Nasz zespół odpisuje z prędkością przejazdu chińskiej kolei na trasie Pekin-Szanghaj, więc spodziewaj się naszej odpowiedzi już wkrótce.

    Temat wiadomości: *