Regulamin grywalizacji BHP „Pierwsza pomoc w przypadku udaru mózgu” dla Johnson Matthey Battery Systems Sp. z o.o.

I. Główne założenia grywalizacji BHP:

1.     Organizatorem grywalizacji jest: Johnson Matthey Battery Systems Sp. z o.o. oraz Proresult s.c.

2.     Koordynatorami grywalizacji są: Monika Żebranowicz (Johnson Matthey) i Maciej Gulanowski (Proresult).

3.     Grywalizacja bhp będzie trwać w dniach 28.04.2023 do 12.05.2023.

II. Cele konkursu:

1.     Poszerzenie wiedzy pracowników z zakresu pierwszej pomocy w przypadku udaru mózgu.

III. Warunki uczestnictwa w grywalizacji bhp:

1.     Grywalizacja przeznaczona jest dla pracowników Johnson Matthey Battery Systems Sp. z o.o., a także firm współpracujących (agencja pracy tymczasowej, outsourcing, firmy podwykonawcze)

2.     Warunkiem uczestnictwa w grywalizacji bhp jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) zapoznanie z regulaminem grywalizacji (dostępny na etapie rejestracji uczestnika);

b) na etapie rejestracji podanie swoich danych osobowych: adres e-mail (może być prywatny), imię, nazwisko, nick;

3.     Podane dane osobowe na etapie rejestracji będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

4.     Aby wziąć udział w grywalizacji BHP trzeba skorzystać z linku lub kodu QR, który znajduje się na plakacie grywalizacji. Należy skorzystać z komputera, telefonu lub tabletu z dostępem do Internetu.

5.     Kryteria wygranej:

– udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania jednokrotnego wyboru;

– szybkość przejścia przez całą grywalizację BHP (dotyczy video + test);

– obowiązuje algorytm: poprawność udzielanych odpowiedzi jest głównym kryterium rankingu;  
  drugorzędnym kryterium jest czas przejścia całej rozgrywki.

6. Zwycięzcy grywalizacji BHP zostaną poinformowani o wygranej maksymalnie do 17.05.2023.

7.     Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

IV. Nagrody:

1.     W konkursie przewidziane są 3 nagrody główne:

MiejsceNagrody
1 miejsceBon podarunkowy o wartości 250 zł
2 miejsceBon podarunkowy o wartości 250 zł
3 miejsceBon podarunkowy o wartości 250 zł

Pozostali uczestnicy otrzymają nagrodę niespodziankę. 

V. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

1.   Administratorem danych osobowych jest Organizator konkursu.

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, publikacji informacji o laureacie Konkursu a także w celach archiwizacyjnych i rozliczalności wymaganej przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. Dane osobowe laureata będą przetwarzane w celu dostarczenia nagrody oraz później w celach związanych ze sprawozdawczością finansową przez okres wymagany przez przepisy podatkowe.

4. Organizator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody osoby, która jest jednoznacznie rozumiana jako przystąpienie do konkursu oraz prawnie uzasadnionego interesu, którym jest umożliwienie realizacja konkursu przez Organizatora oraz opublikowanie informacji o laureacie.

5. Osoby, których dane osobowe przetwarza Organizator, mają prawo do dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania danych, żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Organizatorowi zorganizowania Konkursu i powiadomienia uczestników o wynikach. 

Wyślij wiadomość

    Masz pytania? Tutaj pozostaw nam wiadomość. Nasz zespół odpisuje z prędkością przejazdu chińskiej kolei na trasie Pekin-Szanghaj, więc spodziewaj się naszej odpowiedzi już wkrótce.

    Temat wiadomości: *