Atest – Ochrona Pracy

Jednym z najbardziej popularnych czasopism BHP w Polsce jest „Atest – Ochrona Pracy”. Miesięcznik wydawany jest od 1947 roku i od lat skupia się na przeróżnych aspektach bezpieczeństwa i higieny pracy. W swojej treści zawiera m.in. aktualne przepisy prawne, informacje o nowych technologiach i rozwiązaniach w zakresie BHP oraz praktyczne porady dotyczące poprawy warunków pracy i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Czytelnicy mogą również znaleźć w nim informacje o aktualnych konferencjach, szkoleniach i wydarzeniach branżowych. Czasopismo jest cyklicznie publikowane i dostępne w formacie papierowym oraz elektronicznym.

Promotor BHP

Godny uwagi znany oraz recenzowany jest także magazyn „Promotor BHP”. Jest to dwumiesięcznik poświęcony tematyce bezpieczeństwa oraz higieny pracy, wydawany przez Wydawnictwo Elamed Media Group. W swoich artykułach zawiera praktyczne porady dla specjalistów ds. BHP, a także aktualne informacje o zmianach w przepisach prawnych oraz doniesienia z badań i analiz dotyczących bezpieczeństwa pracy. Wydawnictwo skupia się na konkretnych zagadnieniach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, takich jak: ergonomia, ppoż., ochrona radiologiczna czy też bhp w transporcie.  

Bezpieczeństwo Pracy – Nauka i Praktyka

Miesięcznik „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka” jest czasopismem wydawanym w cyklach miesięcznych. Wydawany jest przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy od 1971 roku. Gazeta cieszy się dużym uznaniem wśród specjalistów z tej dziedziny. Znajdują się w nim artykuły naukowe, które prezentują najnowsze badania oraz analizy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. Są to wartościowe materiały dla pracowników naukowych, a także praktyków zajmujących się bezpieczeństwem w miejscu pracy. Ponadto, w miesięczniku publikowane są komentarze i opinie ekspertów na temat aktualnych wydarzeń czy regulacji prawnych związanych z bezpieczeństwem pracy. Czytelnicy mogą także znaleźć w nim sprawozdania ze spotkań branżowych i konferencji, co pozwala na bieżąco śledzić trendy w dziedzinie bhp.

Miesięcznik jest ważnym źródłem wiedzy dla wszystkich osób zainteresowanych szeroko pojętym bezpieczeństwem w miejscu pracy. Dzięki różnorodności tematów poruszanych w artykułach, czytelnicy mogą poszerzyć swoją wiedzę na temat zagrożeń występujących w miejscu pracy oraz sposobów ich zapobiegania. Ponadto miesięcznik ten pełni także ważną funkcję edukacyjną, uświadamiając czytelników na temat odpowiedzialności za bezpieczeństwo w miejscu pracy oraz promując kulturę zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym. Wydawcy miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka” dbają o jakość publikowanych materiałów, dlatego też artykuły są recenzowane przez zespół ekspertów z różnych dziedzin bezpieczeństwa i higieny pracy. Dzięki temu, czytelnicy mogą mieć pewność, że prezentowane informacje są rzetelne i mają naukowe poparcie.

Miesięcznik jest nie tylko ważnym źródłem wiedzy, ale także platformą wymiany doświadczeń i dyskusji na temat bezpieczeństwa i higieny pracy. Czytelnicy mogą w nim znaleźć również informacje o nowych technologiach i rozwiązaniach zwiększających bezpieczeństwo w miejscu pracy, co może być wartościowe dla pracowników działów BHP i inżynierów zajmujących się projektowaniem bezpiecznych procesów pracy.

Cykle i rozdziały w czasopismach

Czasopisma poświęcone tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy często wydawane są w cyklach lub zawierają rozdziały, które ukazują się w kolejnych numerach. Dzięki temu czytelnicy mogą śledzić rozwój danego tematu oraz poszerzać swoją wiedzę na dany temat. W niektórych czasopismach znajdują się również stałe rubryki, takie jak „Pytania i odpowiedzi” czy „Dobre praktyki”, które dostarczają czytelnikom praktycznych wskazówek i informacji. W wyżej wymienionych czasopismach nie brakuje również konkursów oraz nowinek branżowych.

Wpływ czasopism na rozwój BHP

Czasopisma BHP odgrywają ważną rolę edukacyjną w rozwoju tej dziedziny. Dzięki nim, specjaliści BHP mogą dzielić się swoją wiedzą, a pracodawcy mogą być na bieżąco z aktualnymi przepisami i trendami bhp. Czasopisma te również stanowią ważne narzędzie w edukacji pracowników, którzy dzięki nim mogą dowiedzieć się o swoich prawach i obowiązkach związanych z bezpiecznym wykonywaniem pracy. Każdy znajdzie w nich coś dla siebie m.in.:

 • aktualne problemy, z jakimi zmagają się specjaliści BHP w różnych branżach,
 • narzędzia dzięki, którym firmy budują i rozwijają kulturę bezpieczeństwa,
 • przegląd porównawczy środków ochrony indywidualnej,
 • zastosowania różnych praktyk z innych firm np. kampania bhp, dni bhp,
 • choroby zawodowe, z jakimi zmagają się pracownicy i zastosowanie profilaktyki,
 • psychologiczne aspekty pracy,
 • konkursy z nagrodami,
 • tematyka wellbeingu, dobrostanu pracowników,
 • materiały do szkoleń bhp,
 • metody udzielania pierwszej pomocy,
 • listy kontrolne, formularze, algorytmy, KPI stosowane w bhp,
 • bieżące informacje o konferencjach branżowych bhp,
 • wiedza branżowa np. bhp w budownictwie, bhp w transporcie i logistyce, podczas prac wysokościowych, a także bhp w przemyśle ciężkim,
 • targi bhp w Polsce i za granicą.

Które czasopismo BHP wybierasz?

Rekomendujemy Tobie regularne śledzenie publikacji wybranych czasopismach bhp, aby być na bieżąco z przepisami prawnymi i nowinkami technologicznymi. Dzięki temu można wdrożyć odpowiednie środki zapobiegawcze i minimalizować ryzyko wypadków przy pracy. Warto pamiętać, że czasopisma poświęcone tematyce bezpieczeństwa i higieny pracy są ważnym źródłem informacji dla pracowników, pracodawców oraz specjalistów ds. BHP. Dzięki nim możemy śledzić rozwój tej dziedziny, poszerzać swoją wiedzę i zwiększać świadomość dotyczącą ergonomii i profilaktyki chorób zawodowych. Nigdy nie jest za późno, aby zacząć działać na rzecz budowania kultury bezpieczeństwa w miejscu pracy. Czytaj czasopisma BHP!