Różnorodność apteczek pierwszej pomocy

W zależności od specyfiki miejsca pracy, apteczki mogą się różnić zawartością. Istnieją apteczki uniwersalne, idealne dla biur i mniejszych zakładów, jak i specjalistyczne, dostosowane do potrzeb np. pracowni chemicznych czy warsztatów.

Wyposażenie apteczki – co powinno się w niej znaleźć?

Podstawowe wyposażenie apteczki powinno obejmować:

  • plastry, bandaże (bandaż zwykły, bandaż elastyczny);
  • chusta trójkątna, gazy jałowe (najczęściej różne rozmiary),
  • ustnik oraz rękawiczki jednorazowe;
  • nożyczki ratownicze;
  • instrukcja udzielania pierwszej pomocy.

Każdy zakład pracy powinien posiadać tak minimalnie wyposażoną apteczkę. Wybór apteczki i jej wyposażenia zależy od tego w jakim miejscu ma ona służyć.

Apteczka przeznaczona do pracowni chemicznych powinna być dostosowana do specyficznych rodzajów ryzyka i potencjalnych urazów, które mogą wystąpić w takim środowisku. I tak oprócz podstawowych środków opatrunkowych i leków powinna zawierać:

Środki na oparzenia chemiczne:

  • Specjalistyczne opatrunki na oparzenia chemiczne – hydrożel.
  • Żel chłodzący do oparzeń np. panthenol.

Ochrona oczu:

  • Płyn do przemywania oczu (płuczka do oczu) – najlepiej w postaci stacji do przemywania oczu lub przenośnych butelek z roztworem soli fizjologicznej.
  • Sterylne opatrunki do ochrony oczu.

Normy DIN dla apteczek

Aktualnie na rynku można znaleźć bogatą ofertę apteczek, jednak kupując apteczkę do firmy, warto zwrócić na normy DIN. Normy DIN określają minimalne wymagania dotyczące wyposażenia i jakości apteczek.

Normy DIN dla apteczek odnoszą się do niemieckich standardów przemysłowych (Deutsches Institut für Normung, czyli Niemiecki Instytut Normalizacji) określających wymagania dotyczące zawartości i jakości apteczek pierwszej pomocy.

Uzupełnianie zawartości apteczki

Regularne sprawdzanie i uzupełnianie apteczki jest kluczowe w zakładzie pracy. Utrzymanie jej w pełni zaopatrzonej zapewnia gotowość do natychmiastowego działania w przypadku niespodziewanego wypadku.

Apteczki w miejscu pracy – obowiązki pracodawcy

Pracodawcy są zobowiązani do zapewnienia dostępu do apteczek pierwszej pomocy oraz do informowania pracowników o ich lokalizacji. Jest to element wypełniania obowiązków w zakresie BHP zapisanego w Kodeksie Pracy.

Materiały i konstrukcja – apteczki medyczne

Apteczka powinna być wykonana z materiałów odpornych na uszkodzenia i łatwych do utrzymania w czystości. Jej konstrukcja powinna umożliwiać łatwy dostęp do zawartości. Zwyczajowo apteczki są dostępne w częściach wspólnych: korytarze, stołówka, kąciki kawowe, przy recepcji, w ogólnodostępnych miejscach hal produkcyjnych i magazynowych.

Jak prawidłowo korzystać z apteczki pierwszej pomocy?

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie korzystania z apteczki oraz podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy na szkoleniu BHP. Wiedza ta może uratować życie lub zdrowie w krytycznych sytuacjach.

Kto ustala skład apteczki pierwszej pomocy?

Dobór odpowiedniej apteczki pierwszej pomocy powinien uwzględniać specyfikę pracy i potencjalne ryzyka. Rozporządzenie (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) definiuje, że wyposażenie jak również ulokowanie apteczek pierwszej pomocy powinno zostać ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami. Podczas ustalania składu apteczki należy wziąć pod uwagę rodzaje i nasilenie występujących zagrożeń bezpieczeństwa.

Gdzie umieścić apteczkę pierwszej pomocy w szkole lub placówce edukacyjnej?

Tak jak wyżej opisaliśmy, apteczka pierwszej pomocy powinna być ogólnodostępna. Warto, więc je rozmieścić w takich miejscach jak: pokój nauczycielski, kuchnia oraz pracownie. Apteczka pierwszej pomocy powinna się znaleźć również w laboratorium (sali chemicznej), jak również w pokoju nauczycieli wychowania fizycznego.

Czerwona apteczka pierwszej pomocy i stetoskop - Power Safety szkolenia bhp online