Wypadek 1: upadek z wysokości

Historia jakich (niestety) wiele. Wieszanie ozdób choinkowych z drabiny rozstawnej w jednej z firm skończyło się upadkiem pracownika z wysokości ponad 1,5 metra. Analizując wypadek przy pracy trzeba zwrócić uwagę, czy na pewno osoba uległa wypadkowi przy pracy. Na pewno wypadek nastąpił przy wykonywaniu zadań zleconych, ale… czy osoba była uprawniona do działania i pracy na wysokości?

O tym jednak w innym miejscu i wpisie. Stosując powyższą definicję do opisanej sytuacji, trzeba zanalizować cztery cechy:

 • Cecha nagłości: wypadki z upadkiem z wysokości są nagłe i nieoczekiwane. W ciągu kilku sekund pracownik może znaleźć się w potencjalnie śmiertelnej sytuacji.
 • Przyczyny wypadku przy pracy: zewnętrzna – przyczyną tego wypadku była np. awaria drabiny, niestabilne ustawienie drabiny lub brak asekuracji.
 • Związek z pracą: wypadki tego typu są dwojakie: albo są bezpośrednio związane z wykonywanymi obowiązkami wynikającymi z pracy, w tym pracą na wysokości, albo zdarzają się tam, gdzie nie ma mowy o pracy na wysokości, a przyczyn wypadku trzeba szukać w tym, że pracownik nie wykonuje zwykłych czynności związanych ze stanowiskiem pracy. W wyżej wymienionym opisie mamy do czynienia z pracownikiem biurowym, który ubierał choinkę. Powierzone mu zadanie zostało jednak zlecone przez pracodawcę.
 • Uraz lub śmierć: niestety, w wyniku tego wypadku pracownik doznał ciężkiego urazu, który zagrażał jego życiu.

Wypadek 2: wypadek z udziałem wózka widłowego

Kolejny przykład na to, że są branże, które są naprawdę niebezpieczne. Wypadek zdarzył się w branży produkcyjnej, na hali produkcyjnej, podczas transportu wózkiem widłowym ciężkiego (powyżej 1 tony) ładunku. Wózkowy podczas transportu wózkiem widłowym jechał do przodu, pomimo, że jego pole widzenia było mocno ograniczone. Po chwili najechał na operatora maszyny, który właśnie rozmawiał przez telefon komórkowy i nie zauważył pojazdu. Według wyżej przedstawionej definicji, stwierdzenie wypadku opiera się o:

 • Cechę nagłości: Wypadki związane z kolizją wózek-pieszy są nagłe i nieoczekiwane.
 • Przyczynę zewnętrzną: do tego wypadku doprowadziła m.in.: nieprawidłowa obsługa wózka widłowego przez wózkowego, brak osoby asekurującej wózkowego podczas wjazdu na halę produkcyjną (zapis w instrukcji BHP) oraz przemieszczanie się z telefonem komórkowym przez operatora maszyny (zakaz w instrukcji BHP).
 • Związek z pracą: wypadek miał miejsce w pracy podczas wykonywania obowiązków służbowych przez obu pracowników.
 • Uraz lub śmierć: w wyniku tego wypadku doszło do ciężkiego uszkodzenia ciała operatora maszyny. W wyniki wypadku pracownik kolejnego dnia zmarł w szpitalu (wypadek śmiertelny).

Wypadek przy pracy 3: oderwana półka

Historia nie jest mrożącą krew w żyłach, ale prawdziwa i mogła się skończyć, wbrew pozorom, bardzo tragicznie. Otóż, w jednej z galerii handlowych, w nowym sklepie, po 3 dniach funkcjonowania, pracownicy spadła na głowę ciężka półka. Przyczyn wypadku nie trzeba szukać gdzieś głęboko, są jasne. Pośpiech, brak fachowości i tzw. patenty.

 • Cecha nagłości: tak. Wypadki, w których urywają się przedmioty, spadają części elewacji są jak najbardziej nagłe i nieprzewidywane.
 • Przyczyna zewnętrzna: tak, brak fachowości firmy wykończeniowej.
 • Związek z pracą: występuje. Wypadek wydarzył się w miejscu pracy, a urwany element stanowił własność pracodawcy. Tutaj warto przywołać jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy wynikający z Kodeksu Pracy: „organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy” (Art.  207. Kodeksu Pracy).
 • Uraz lub śmierć: podczas wykonywania przez pracownika czynności zawodowych doznał on poważnego urazu głowy. Według klasyfikacji wypadków przy pracy, to zdarzenie możemy uznać za wypadek lekki.

Bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Przykłady, to doskonała ilustracja tego, jak istotne jest dbanie o bezpieczeństwo pracowników w każdym momencie, niezależnie od tego czy są w czasie podróży służbowej, czy wykonują obowiązki w miejscu pracy.

Wypadki przy pracy mogą mieć katastrofalne skutki zarówno dla ofiar, jak i dla pracodawców. Warto podkreślić, że to nie tylko obowiązek pracodawcy. Organizacje związkowe często podkreślają, że jest to również odpowiedzialność pracowników za przestrzeganie procedur bezpieczeństwa i higieny pracy, z których szkoli ich pracownik służby BHP, przełożeni oraz pracodawca.

Z analizy powyższych wypadków przy pracy wynikają podstawowe wnioski:

 1. Bezpieczeństwo pracowników powinno być wartością firmy. Wypadki przy pracy zawsze mają swoje przyczyny, które należy badać i eliminować. Dlatego organizacje związkowe, pracodawcy, pracownicy służby BHP i pracownicy zatrudnieni na różnych stanowiskach powinni wspólnie pracować nad zapobieganiem wypadkom i poprawą standardów bezpieczeństwa.
 2. Drugim wnioskiem jest to, że wypadki przy pracy nie tylko powodują cierpienie pracowników i ich rodziny, ale również koszty dla przedsiębiorstw, włączając w to koszty prawne i utratę efektywności pracy. Dlatego inwestycje w zapobieganie wypadkom i szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa są opłacalne.

Pamiętajmy, że każdego wypadku przy pracy można uniknąć poprzez właściwe postępowanie, pilnowanie zakresu zadań wynikającego ze stosunku pracy i przestrzeganie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpieczna praca to klucz do sukcesu każdej organizacji.