Ocena ryzyka zawodowego

Ocena ryzyka zawodowego polega głównie na analizie. To proces identyfikowania i oceny potencjalnych zagrożeń w miejscu pracy oraz podejmowania działań, które je wyeliminują lub zminimalizują. Ocenę ryzyka zawodowego w Polsce regulują następujące przepisy:

  • Kodeks pracy: w Polsce ocena ryzyka zawodowego jest uregulowana w Kodeksie pracy art. 226. Pracodawca ma obowiązek oceniania i dokumentowania oceny ryzyka zawodowego w środowisku pracy.
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650): dokument stanowi o obowiązku przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego przez pracodawcę. Dodatkowo opisuje obowiązek stosowania w następstwie oceny ryzyka zawodowego środków profilaktycznych, metod oraz organizacji pracy.

Pracodawcy są więc zobowiązani prawnie do przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego i zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa i higieny pracy. Muszą też posiadać odpowiednią dokumentację oceny ryzyka zawodowego.

Bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze

Praca biurowa wydaje się być bezpieczna. Tak, racja: wydaje się. Nie możemy zapominać, że nawet siedzenie przed komputerem przez długie godziny może wiązać się z ryzykiem.

Nie wierzysz? A ile razy „udało” Ci się wylać na klawiaturę, albo laptopa wodę, herbatę czy kawę? Niby nic wielkiego, ale…. płyn + urządzenie elektryczne może być naprawdę mieszanką wybuchową – dosłownie. Dlatego, skoro już wyjaśniliśmy Ci, że praca w biurze tylko wydaje się być bezpieczna, to przedstawiamy osiem zagrożeń w pracy biurowej:

1. Ergonomia pracy przy komputerze, a w zasadzie jej brak

Ergonomia pracy przy komputerze to kluczowy aspekt w pracy biurowej i podstawa ochrony zdrowia pracowników. Jej brak, to w zasadzie brak higieny pracy. Niewłaściwa pozycja ciała, nieergonomiczne krzesło czy monitor ustawiony za nisko, za wysoko, mogą prowadzić do bólów pleców, nadgarstków i innych problemów zdrowotnych.

2. Stres

Stres w pracy biurowej może być wynikiem presji czasu, nadmiernego obciążenia pracą, czy konfliktów w zespole. To zagrożenie dla zdrowia psychicznego pracowników, a nawet może prowadzić do wypalenia zawodowego, nerwic, depresji….

3. Długi czas siedzenia

Siedzenie przez długie godziny może prowadzić do problemów zdrowotnych pracowników. Niekorzystnych skutków zdrowotnych możemy spodziewać się szczególnie w obszarach kręgosłupa, krążenia. To fakt potwierdzony naukowo. W raporcie HealtDesk wskazano na podstawie badania jakie partie ciała najczęściej bolą pracowników biurowych. Ponad 50% osób badanych, pracujących w biurze zmaga się z bólami szyi. Pracownicy wskazują również na ból łopatek (42,3 proc.), głowy (35 proc.) i barków (31,3 proc.).

4. Niewłaściwe oświetlenie

Brak odpowiedniego oświetlenia może prowadzić do zmęczenia oczu, bólów głowy i obniżonej wydajności. Warto korzystaj z dobrodziejstw naturalnego oświetlenia. Warto również pamiętać (o ile to możliwe) o ustawieniu monitora pod kątem 90 stopni do okna.

5. Zagrożenia ze strony sprzętu biurowego

Uszkodzony lub nieodpowiednio utrzymany sprzęt biurowy, takie jak fotel, biurko czy klawiatura, może prowadzić do wypadków i problemów zdrowotnych pracowników. Przetarty kabel, uszkodzone gniazdko mogą przyczynić się do porażenia prądem elektrycznym.

6. Monotonia

Wykonywanie monotonnych zadań przez długi czas może prowadzić do nudzenia się pracowników, co wpływa negatywnie na ich motywację i wydajność. Ważną wskazówką okazuje się planowanie swojego dnia pracy.

7. Izolacja społeczna

Praca biurowa może być samotna, szczególnie w przypadku pracy zdalnej. Izolacja społeczna może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak: depresja czy stany lękowe.

8. Brak aktywności fizycznej

Brak regularnej aktywności fizycznej w pracy biurowej może prowadzić do problemów zdrowotnych, takich jak otyłość czy choroby serca.

Mężczyzna w niebieskiej koszuli upada ze schodów w biurze - wypadki przy pracy Power Safety

Praca biurowa może wydawać się bezpieczna, ale… jak wskazuje osiem powyższych punktów, nie wolno bagatelizować potencjalnych zagrożeń. Bądź aktywny na najbliższym szkoleniu bhp, aby znać zagrożenia w swoim miejscu pracy.

Przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego, opis ocenianego stanowiska pracy i dostosowanie warunków pracy do potrzeb pracowników, może znacząco zmniejszyć ryzyko wystąpienia wypadków, problemów zdrowotnych czy stresu.