Czym jest legendarna ergonomia pracy biurowej i nie tylko?

Zanim o ustawieniu fotela, to trzeba określić jasno i wyraźnie, czym jest ergonomia i zasady ergonomii pracy? Otóż, w najprostszym ujęciu, można przedstawić ergonomię jako naukę (tak, naukę, to nieprzypadkowo użyte wyrażenie) o przystosowaniu istniejących stanowisk pracy i całego środowiska pracy do antropometrycznych cech człowieka. Naukę ergonomii dzielimy głównie na ergonomię koncepcyjną i ergonomię korekcyjną. W tym podziale swoje miejsce znajduje prawidłowe ustawienie fotela biurowego w miejscu pracy, ale o tym za chwilę.

Ergonomia koncepcyjna znana jest również pod nazwą ergonomia pojęciowa (ang. conceptual ergonomics), to dziedzina, która skupia się na projektowaniu interfejsów użytkownika, systemów, produktów i środowisk pracy z uwzględnieniem czynnika ludzkiego, aby stworzyć optymalne i efektywne rozwiązania. Ergonomia koncepcyjna bada, analizuje i projektuje te elementy z myślą o zapewnieniu użytkownikom jak największego komfortu, wydajności i zrozumienia. To takie projektowanie warunków pracy pod możliwości pracownika.

Główne cele ergonomii koncepcyjnej to:

Użyteczność: dąży do stworzenia interfejsów i produktów, które są łatwe do zrozumienia i obsługi przez użytkowników. Usability to kluczowy aspekt projektowania, który ma na celu minimalizację błędów i problemów związanych z użytkowaniem.

Efektywność: projektowanie z uwzględnieniem ergonomii koncepcyjnej ma na celu zwiększenie efektywności użytkowników poprzez optymalizację procesów i skrócenie czasu potrzebnego do wykonania określonych zadań.

Komfort: ergonomia koncepcyjna dba o zapewnienie komfortu w trakcie korzystania z produktów lub interfejsów. Chodzi tu zarówno o fizyczny komfort (ergonomia fizyczna) jak i psychologiczny (ergonomia poznawcza). Dobrym przykładem jest tutaj fotel biurowy z pełnym wachlarzem regulacji.

Bezpieczeństwo: zapewnienie, że użytkownicy nie będą narażeni na niebezpieczne sytuacje lub błędy w wyniku używania produktu lub systemu.

Zrozumienie: ergonomia koncepcyjna stara się zapewnić użytkownikom pełne zrozumienie działania produktu lub interfejsu oraz dostarczać im niezbędne informacje i wsparcie.

Przystosowanie do różnych grup użytkowników: projektowanie z uwzględnieniem różnorodności użytkowników, takiej jak różnice wiekowe, umiejętności czy potrzeby, aby produkty i systemy były dostępne dla jak najszerszego spektrum odbiorców.

Dzięki uwzględnieniu ergonomii koncepcyjnej można zwiększyć użyteczność i jakość produktów, co przekłada się na zadowolenie użytkowników oraz efektywność i konkurencyjność przedsiębiorstw.

Ergonomia korekcyjna (ang. corrective ergonomics) to dziedzina ergonomii, która skupia się na dostosowywaniu lub korygowaniu środowiska pracy, narzędzi, urządzeń i innych elementów pracy w celu zapobiegania lub łagodzenia dolegliwości związanych z pracą oraz poprawy zdrowia i komfortu pracowników. Temu rodzajowi ergonomii bliżej do przepisów higieny pracy i to w tym dziale swoje miejsce odnajduje prawidłowo ustawiony fotel pracownika. Jest to podejście mające na celu dostosowanie środowiska pracy do indywidualnych potrzeb pracowników i psychofizycznych możliwości człowieka.

Główne cele ergonomii korekcyjnej to:

Zapobieganie dolegliwościom zdrowotnym: celem ergonomii korekcyjnej jest zapobieganie lub minimalizowanie problemów zdrowotnych pracowników, spowodowanych nieodpowiednimi warunkami pracy, długotrwałym narażeniem na określone czynniki lub nieprawidłową postawą. Dzięki zastosowaniu ergonomii korekcyjnej w biurze można ograniczyć ryzyko występowania popularnych schorzeń biurowych jak: choroba cieśni nadgarstka, łokień tenisisty (lub golfisty), wdowi garb itd.

Poprawa komfortu: poprzez dostosowanie stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb pracowników, ergonomia korekcyjna zwiększa komfort i wygodę w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

Zwiększenie efektywności: poprawa ergonomii pracy może przyczynić się do zwiększenia efektywności pracowników. Jak? Komfortowe i odpowiednio dostosowane środowisko pracy przeciwdziała zmęczeniu i bólom, co wpływa na wydajność, bo jednak jak nie boli, to rzadziej odrywamy się od pracy, nie skupiamy się na bólu, a na zadanich.

Leczenie dolegliwości: w przypadku pracowników, którzy już doświadczają dolegliwości wynikających z pracy (np. ból kręgosłupa, nadgarstków), ergonomia korekcyjna pomaga w dostosowaniu stanowiska pracy i procesów pracy w celu złagodzenia tych dolegliwości.

Dostosowanie do potrzeb specjalnych: ergonomia korekcyjna jest szczególnie istotna w przypadku pracowników z niepełnosprawnościami lub innymi specjalnymi potrzebami. Dostosowanie stanowiska pracy do ich potrzeb może umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu zawodowym.

Przykłady działań z zakresu ergonomii korekcyjnej obejmują dostosowywanie wysokości biurek i krzeseł, stosowanie podparć lędźwiowych, używanie specjalnych klawiatur i myszek komputerowych dla osób z problemami zdrowotnymi, a także wprowadzanie zmian w organizacji pracy, stosowane zasady BHP etc.

Stanowisko Pracy – to tędy do ergonomicznej pracy

Skoro już mamy wiedzę o rodzajach ergonomii pracy, to czas na poświecenie uwagi „niepozornemu” fotelowi biurowemu. Założenie koncepcyjne to jedno, ale to ergonomia korekcyjna króluje w temacie foteli biurowych.

Dlaczego? Bo jesteśmy różni, bo mamy różny wzrost, długość kończyn itp. i tym samym różne wymagania, co do warunków pracy biurowej, a według zasad ergonomii nasze biurka i fotele biurowe muszą być dopasowane do nas. Jednostkowo, nieogólnie.

Fakt jest taki, że ergonomia pracy przy komputerze zaczyna się od odpowiedniego ustawienia biurka i fotela biurowego. I tutaj warto dodać, że prawidłową regulacją stanowiska pracy biurowej powinniśmy się zająć już w pierwszym dniu zatrudnienia. Oto kilka kroków, które pomogą Ci stworzyć idealne środowisko pracy:

1. Ergonomia stanowiska pracy

Pamiętaj, żeby biurko było na odpowiedniej wysokości względem Twojego ciała. Tu niebagatelne znaczenie zazwyczaj ma fotel biurowy i jego ustawienie. Twoje przedramiona powinny być równoległe do podłogi, a przedramię i nadgarstek powinny tworzyć kąt prosty. Dlatego ważne jest, aby fotel był regulowany pod względem wysokości.

2. Ergonomia pracy przy biurku to…

zadbanie o Twoje plecy, które muszą mieć odpowiednie podparcie. Wysokość fotela powinna być tak dostosowana, aby Twoje stopy mogły płasko dotykać podłogi, a kolana były ustawione w kącie prostym. To zapewni prawidłową postawę i uniknie problemów z kręgosłupem. Prawidłowe podparcie wesprze w niegarbieniu się jak również zapobiegnie bólom kręgosłupa w odcisku szyjnym czy lędźwiowym.

3. Inne cechy fotela biurowego i ich regulacja

Foteli biurowych jest wiele rodzajów, ale prawie wszystkie mają pewne wspólne funkcje regulacji:

  • Podłokietniki: reguluj podłokietniki tak, aby Twoje przedramiona mogły się opierać na nich lekko, przy zachowaniu naturalnego kąta w łokciach.
  • Oparcie: wiele foteli biurowych posiada regulowane oparcie. Dostosuj je tak, aby Twoje plecy były odpowiednio podparte, a kręgosłup utrzymywał naturalną krzywiznę.
  • Podpora lędźwiowa: jeśli Twój fotel posiada podporę lędźwiową, dostosuj ją do krzywizny swojego kręgosłupa, aby zapewnić wsparcie dolnej części pleców.

Zastosowanie powyższych zasad regulacji fotela biurowego pomoże Ci stworzyć ergonomiczne stanowisko pracy, które przyczyni się do komfortu i co najważniejsze nie nadszarpnie zdrowia. Tak najwygodniejsze na świecie stanowisko pracy jest w zasięgu Twoich możliwości.

Ergonomiczna praca jest nie tylko kwestią wygody, ale także zapobieganiem problemom zdrowotnym. Jakim? Bóle pleców, tzw. „żółwik”, który jest mini – garbem i widocznym problemem z kręgosłupem. Brak ergonomii na stanowisku pracy, to problemy z krążeniem, zapalenia cieśni nadgarstka. Oj, moglibyśmy tak długo.

Dlatego jesteśmy pewni i przekonani, że warto poświecić kilkanaście minut na prawidłowe ustawienie fotela w biurze. Spędzasz w nim około 7 godzin dziennie! A jeżeli brakuje Ci wiedzy, to warto doceniać szkolenia okresowe BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy), które dostarczają wiedzy na temat bezpiecznych i zdrowych praktyk zawodowych.

Pamiętaj, że to, jak ustawisz swoje stanowisko pracy, ma ogromny wpływ na Twoje zdrowie i efektywność. Dlatego nie bagatelizuj kwestii ergonomicznej pracy przy biurku, Twój kręgosłup kiedyś Ci za to podziękuje.

Dziewczyna w czarnej koszulce siedzi przy komputerze w biurze, nie stosuje oparcia fotela biurowego - szkolenia okresowe BHP Power Safety