Nauczanie adaptacyjne (ang. adaptive learning)

Zindywidualizowana ścieżka kształcenia to właśnie w skrócie adaptive learning. Tematyka bezpieczeństwa i higieny pracy to obszar bardzo złożony. Weźmy taką np. pracę na wysokości. W zależności od branży, a nawet firmy wygląda ona całkowicie inaczej. Z innego sprzętu wysokościowego korzystają pracownicy, wykonując cały przekrój prac. Dodatkowo każdy z pracowników ma inny poziom wiedzy, kompetencji i doświadczenia zawodowego właśnie w tym obszarze. Branża BHP nie tylko w obszarze edukacji, ale również w obszarze m.in. środków ochrony indywidualnych wytycza coraz bardziej zindywidualizowane ścieżki (np. rękawice do dedykowanych prac).

Rada od Power Safety:

Elementy nauczania adaptacyjnego możesz wpleć w prowadzone przez siebie szkolenie okresowe BHP np. dla pracowników na stanowiskach robotniczych. Zacznij szkolenie od kilku pytań otwartych lub quizu BHP, sprawdzającego wiedzę uczestników szkolenia. Następnie dostosuj treść szkolenia, a także szczegółowość omawianych treści, do wiedzy i doświadczenia uczestników szkolenia.

Mobile learning

Nie w każdej organizacji, wszyscy pracownicy na stanowiskach robotniczych mają dostęp do maila, „kiosku”, czy stanowiska mobilnego. Każdy (albo chociaż 99,9% Twoich pracowników) ma w kieszeni jednak telefon komórkowy. Oprócz tego, że coraz częściej firmy korzystają z platform e-learningowych na rzecz edukacji BHP, to również coraz większą popularnością cieszy się nauczanie z wykorzystaniem telefonu komórkowego. Pracownicy uczą się we własnym tempie oraz w najdogodniejszym dla siebie czasie. UWAGA! Nauka mobilna wymaga jednak kultury organizacyjnej, która zachęca pracowników do samodzielnego uczenia się i zapewnia czas w pracy na sesje szkoleniowe.

Rada od Power Safety:

Jeżeli to właśnie metodę mobile learning chciałabyś_chciałbyś zaimplementować w obszarze BHP w swojej organizacji, koniecznie skorzystaj z naszych Power grywalizacji BHP.

Mikro nauczanie (ang. micro learning)

W jeden wieczór nie da się nauczyć całej geometrii (jeżeli uważasz, że jest to możliwe – skontaktuj się z nami, chętnie Cię zatrudnimy). Jeżeli jednak proces uczenia rozłożysz sobie na serię mikro sesji – niemożliwe stanie się możliwe. Mikro uczenie dzieli dłuższe kursy szkoleniowe na serię krótkich „rozdziałów” szkoleniowych. Metoda micro learningu jest szczególnie skuteczna w stosunku do pracowników na stanowiskach robotniczych, których dzień pracy związany jest z realizacją celów produkcyjnych.

Rada od Power Safety:

Jako służba BHP opracuj, krótkie tzw. 1-punktowe lekcje z zakresu bezpieczeństwa np. praca z nożem, przegląd zawiesi. Przekaż te karty liderom produkcyjnym, aby cyklicznie prowadzali w swoich zespołach, krótkie pogadanki BHP właśnie w formie sesji mikro learningu.

Mikro nauczanie zastosowaliśmy również w naszych Power grywalizacjach BHP.

Trendy 2022 w edukacji BHP – to dopiero początek

Edukacja w obszarze BHP bezustannie ewoluuje. Do koszyka edukacyjnych trendów tego roku należy dodać jeszcze m.in.: webinaria tematyczne oraz warsztaty online, a także wirtualną rzeczywistość (VR). Ciekawe jakie zmiany przyniesie nam kolejny rok?