Czym jest microlearning?

Microlearning to wiedza dostarczana w pigułce, w małych porcjach. Są to krótkie formy szkoleniowe trwające od kilku do kilkudziesięciu minut. Najczęściej wykorzystywanymi formami microlearningu są: wideo, infografiki, posty, podcasty, a także quizy. Każdy z nas każdego dnia korzystając z mediów społecznościowych styka się oraz uczestniczy w wielu sesjach microlearningu (często nie zdając sobie z tego nawet sprawy).

Microlearning jest połączeniem trzech obszarów. Pierwszy z nich to przygotowanie treści edukacyjnych i pigułek wiedzy ? czyli tzw. micro kontentu. Materiał musi być nasycony wiedzą, mięsisty, bo w końcu jednostka nauczania jest stosunkowo krótka. Kolejnym obszarem jest dystrybucja. Inaczej nazywamy to przekazywaniem treści dla użytkowników w różnorodnej formie pakietów za pomocą przystosowanej do tego platformy lub w social mediach. Ostatnim obszarem są mikrosesje rozwojowe. Polegają one na uczeniu się regularnie, ale krótko (po kilkanaście minut dziennie) z jednoczesnym zaplanowaniem cyklu powtórek. Oczywiście mikrosesja może być również jednorazowych aktem.

Microlearning w BHP

Dzięki rozwojowi metod szkoleniowych oraz technologii, zmianie uległy również formy szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pracy. Microlearning w BHP można zaadoptować w trakcie szkoleń e-learningowych BHP lub jako dodatkowe formy edukacji pracowników. Coraz częściej krótkie, nasycone wiedzą treści pojawią się w firmach na monitorach rozlokowanych w kantynach lub na korytarzach. Kolorowa infografika lub krótki film video  potrafi być świetnym materiałem edukacyjnym. Tożsame krótkie treści sprawdzą się również na firmowym intranecie. Popularną formą microlearningu wykorzystywaną przez wielu specjalistów ds. BHP są ogólnodostępne filmiki NAPO. Ukazują one bohaterów w środowisku pracy, którzy muszą zmierzyć się z wyzwaniami BHP.

Innowacyjną formą microlearningu w BHP są również power grywalizacje BHP dostępne na platformie Power Safety. Dzięki bogatej tematyce pigułek wiedzy, pracownicy wykorzystując jedynie telefon komórkowy oraz kod dostępu mogą pogłębić swoją wiedzę z takich dziedzin jak m.in. ergonomia pracy, kultura bezpieczeństwa czy środki ochrony indywidualnej. Sesje microlearningu kończą się quizem, co dodatkowo zachęca uczestnika do pogłębiania swojej wiedzy.

Charakterystyczne cechy microszkoleń

Możemy wyróżnić kilka cen microszkoleń, które wskazują nam na znaczne różnice pomiędzy tą nową metodą szkoleniową, a tradycyjnym wielogodzinnym zdobywaniem wiedzy. Te cechy to:

  • Czas – sesja microlearningu jest krótka, liczona w sekundach lub minutach;
  • Treść – sesja dotyczy jednego tematu, a także zawiera małe porcje informacji;
  • Różnorodność formatów – do efektywnego i przyjemnego zdobywania wiedzy, w microlearningu wykorzystywane są różne sposoby przekazania treści. Video, infografiki, aktywne quizy powodują, że zdobywanie wiedzy staje się ciekawe, a czas mija szybko;
  • Just-in-time – wiedza jest dostępna 24/7. Użytkownik może poszerzać swoją wiedzę w czasie najodpowiedniejszym dla niego;
  • Dostosowanie dla młodego pokolenia – dzisiejsi 20-30 latkowie preferują przede wszystkim krótkie formy szkoleniowe, które właśnie znajdziemy w microlearningu.

Microlearning i jego maxi korzyści

Kiedy w Twojej organizacji brakuje czasu na rozwój wiedzy i kompetencji pracowników, dobrym rozwiązaniem jest wykorzystanie microlearningu. Aby poszerzyć wiedzę załogi nie musisz odrywać ich od pracy na całodniowe szkolenie stacjonarne. Dodatkowo szybkie tempo życia oraz rozpraszanie spowodowane wieloma rzeczami powoduje, że nasza zdolność do koncentracji maleje. Szkolenia pracowników w duchu microlearningu zwiększają efektywność procesu nauczania oraz zaangażowanie każdego, bez względu na wiek i doświadczenie.