Formy szkoleń BHP

Ww. rozporządzenie definiuje nam 4 podstawowe formy obowiązkowych szkoleń BHP, którymi są kolejno:

  • instruktaż – forma szkolenia przede wszystkim stosowana w kontekście szkoleń wstępnych BHP (instruktaż ogólny, a także instruktaż stanowiskowy) oraz szkoleń okresowych dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych;
  • kurs – forma szkolenia składająca się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych, która jest dopuszczalną formą szkolenia m.in. w ramach szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych lub szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • samokształcenie kierowane – forma szkolenia umożliwiająca uzyskanie wiedzy w oparciu o materiały przekazane przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu ? Internetu (e-learning), poczty elektronicznej.  Przy tej formie szkolenia organizator powinien równocześnie zapewnić możliwość konsultacji z wykładową. Warto dodać, że ta forma szkolenia jest dopuszczalna m.in. w ramach szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych  lub pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych;
  • seminarium – forma szkolenia z uwzględnieniem ćwiczeń oraz z wykorzystaniem odpowiednich pomocy dydaktycznych. Z tą formą szkolenia można spotkać się podczas szkoleń takich jak m.in. szkolenie okresowe pracowników inżynieryjno-technicznych lub szkolenie okresowe pracowników i osób kierujących pracownikami.

Czy e-learning to dopuszczalna forma szkoleń BHP?

E-learning zgodnie z ww. rozporządzeniem jest jedną z dopuszczalnych form szkoleń okresowych BHP dla takich grup zawodowych jak:

  • pracodawcy i osoby kierujące pracownikami,
  • pracownicy na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
  • pracownicy na stanowiskach administracyjno-biurowych,
  • pracownicy służby BHP.

Warto dodać, że osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych ? nie mogą odbyć szkolenia okresowego BHP w formie e-learningu. Niezbędne jest tutaj zapewnienie stałego kontaktu wykładowcy z uczestnikiem szkolenia przez cały czas jego trwania. Dla pracowników na stanowiskach robotniczych szkolenia okresowe BHP powinny być zawsze prowadzone w formie instruktażu.

Czy szkolenie wstępne BHP może odbyć się w formie e-learningu?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa nie jest możliwe prowadzenie szkoleń wstępnych BHP w formie e-learningu. Zasada ta odnosi się do  wszystkich grup pracowników.  Podczas szkolenia wstępnego BHP niezbędne jest zapewnienie ciągłego ?‍? kontaktu wykładowcy z uczestnikami szkolenia. Jednak w związku ze zmieniającą się wokół nas rzeczywistością (globalizacja, praca zdalna, a także pandemia koronawirusa) dopuszczalne jest prowadzenie instruktażu ogólnego BHP w formie spotkań online z wykorzystaniem np. platformy Zoom lub Microsoft Teams. Podkreślę jednak jeszcze raz – niezbędna jest obecność i ciągły kontakt z trenerem. 

Samokształcenie a e-learning w BHP

Jedną z metod kształcenia wykorzystywaną w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy jest samokształcenie. Jest to samodzielnie wykonywane czynności oraz procesów przez osobę uczącą się z wykorzystaniem materiałów opracowanych uprzednio przez organizatora szkolenia. Materiały ? te mogą zostać przekazane uczestnikowi w formie papierowej lub elektronicznie, np. w formie kursu e-learningowego. E–learning jest zaś formą nauczania z wykorzystaniem nowoczesnej technologii oraz narzędzi elektronicznych.

Zaufana platforma do e-learningu szkoleń BHP

Jeżeli szukasz sprawdzonej oraz atrakcyjnej platformy do prowadzenia szkoleń okresowych BHP w formie e-learningu to świetnie trafiłeś/łaś! Jako zespół Power Safety zapraszamy Ciebie do kontaktu, a także przetestowania naszych innowacyjnych rozwiązań w edukacji dla bezpieczeństwa pracy.

Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi nowymi publikacjami oraz nowościami produktowymi, zapraszamy Cię do śledzenia nas na LinkedIn.