Szkolenia wstępne BHP

Wraz z początkiem zatrudnienia pracownik rozpoczyna proces wdrożeniowy ⚙ do pracy od szkolenia wstępnego BHP. Szkolenie to jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych stanowisk. Szkolenie wstępne BHP obejmuje szkolenie wstępne ogólne – inaczej instruktaż ogólny BHP oraz szkolenie wstępne na stanowisku pracy tj. instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż ogólny, jak sama nazwa wskazuje, ma zapoznać pracownika z podstawowymi przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zarówno tymi ogólnie obowiązującymi, wynikającymi z Kodeksu Pracy, jak i swoistymi dla konkretnego zakładu. Instruktaż ogólny powinien odbyć się pierwszego dnia pracy nowego pracownika. ? Kolejnym krokiem w przygotowaniu pracownika do bezpiecznej realizacji zadań zawodowych jest instruktaż stanowiskowy. To rodzaj szkolenia, które odbywa się na stanowisku pracy pracownika, a jego nadrzędnym zadaniem jest wypracowanie bezpiecznych zachowań. Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzeniem wiedzy oraz umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Warto dodać, że długość trwania instruktażu stanowiskowego może być różna ? i jest pochodną zajmowanego stanowiska (np. biurowe, robotnicze), stażu pracy czy warunków pracy.

Czym jest szkolenie okresowe BHP?

Celem każdego szkolenia okresowego BHP jest aktualizacja ? oraz usystematyzowanie wiedzy, a także umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. W zależności od rodzaju zajmowanego stanowiska przez pracownika, częstotliwość uczestnictwa w szkoleniu okresowym BHP będzie różnić się. Pierwsze szkolenie okresowe BHP w zależności od pełnionego stanowiska powinno zostać przeprowadzone w okresie do 6 miesięcy (kadra kierownicza) do 12 miesięcy (pozostałe stanowiska) od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Warto dodać, że rozporządzenie opisuje, że pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami (lub ich przedstawicielami), częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach. Pod uwagę brany jest rodzaj oraz warunki wykonywania prac na stanowiskach. W poniższej tabeli zawarliśmy informacje nt. częstotliwości, ? a także czasu trwania szkoleń okresowych BHP dla różnych grup zawodowych.

Tabela: Częstotliwość szkoleń okresowych BHP

Lp.Zajmowane stanowisko pracyCzęstotliwość odbywania szkolenia okresowego, nie rzadziej niż Forma szkoleniaMinimalny czas trwaniaszkolenia 
1Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne

Raz na rok
Instruktaż8 godzin
2Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych 
Raz na 3 lata
Instruktaż8 godzin
3Pracownicy administracyjno-biurowi*
Raz na 6 lat
Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane
8 godzin
4Pracownicy, którzy są narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz pracownicy, których praca wiąże się z odpowiedzialnością w zakresie BHPRaz na 5 lat


Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane

8 godzin
5Pracownicy służby BHP oraz osoby wykonujące zadania służby BHP
Raz na 5 lat
Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane32 godziny
6Pracownicy inżynieryjno-techniczni, technolodzy i organizatorzy produkcji, projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych

Raz na 5 lat

Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane
16 godzin
7Pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami, w tym kierownicy, mistrzowie i brygadziści

Raz na 5 lat

Kurs, seminarium, samokształcenie kierowane
16 godzin

*Od 1 stycznia 2019 r. ze szkoleń okresowych BHP zwolnieni są pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka.

Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi nowymi publikacjami oraz nowościami produktowymi, zapraszamy Cię do śledzenia nas na LinkedIn.