Polityka prywatności

Wersja dokumentu 1_ 18.10.2022

Wprowadzenie

Swobodna gwara i elastyczny język to nasze ja! Polityka prywatności, jednak zobowiązuje do zmiany stylu pisania i przejście na język przez duże „Ę”. Pozwólcie więc, że poniższa podstrona pozostanie jedyną, gdzie piszemy bardzo oficjalnie, zgodnie z literą prawa.

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie Państwa danymi osobowymi oraz uwzględniając obowiązujące przepisy, oddajemy w Państwa ręce zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii śledzących, w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.powersafety.pl. Chcielibyśmy dodać, że bezustannie rozwijamy naszą działalność. Razem z nią rozwijać się będzie ww. strona internetowa oraz dokument, który właśnie Państwo czytają. Wobec powyższego zachęcamy do regularnego zaglądania do tej zakładki zawierającej najaktualniejszy dokument nt. polityki prywatności i plików cookies.

 I. Administrator Państwa danych osobowych

My, Proresult spółka cywilna, ul. Bolesława Chrobrego 5d lok. 40, 15-057 Białystok – właściciel marki Power Safety (www.powersafety.pl) i jej produktów Power Szkolenia BHP oraz Power Grywalizacje BHP, będziemy administratorem odpowiedzialnym za wszelkie dane osobowe, które nam Państwo przekażą w związku z naszą relacją biznesową.

 II. Obowiązujące zasady

 1. Korzystanie z tej strony internetowej jest dobrowolne. Nie są Państwo w żaden sposób zmuszani do przekazania swoich danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty e‑mail lub poprzez formularz kontaktowy. Kontaktując się z nami poprzez formularz kontaktowy na stronie, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe (pełne imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail).

2. Ta strona internetowa (podobnie jak wiele innych stron) wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W dalszej części wskażemy dokładnie, jak działają pliki cookies oraz jakie to ma dla Państwa znaczenie.

3. Informujemy, iż korzystamy z narzędzi analitycznych, które zbierają anonimowe informacje na temat odwiedzin tej strony, np. czasu spędzonego na stronie lub wyświetlonych zakładek. Szczegóły opisaliśmy poniżej.

III. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe to dane wrażliwe. Dokładamy zatem wszelkich starań, aby zapewnić właściwy sposób ochrony Państwa danych osobowych. Już na tym etapie poinformujemy, że nie wszystkie uprawnienia będą Państwu przysługiwać bezwzględnie i w stosunku do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Wynika to z natury przepisów polskiego prawa.

IV. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane we wskazanych celach oraz na następujących podstawach prawnych:

Podstawą jest zgoda, która jest udzielona jeszcze przed pełnym załadowaniem strony internetowej.

W tym wypadku dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadnionego interesu administratora).

To obowiązek wynikający z przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego, jako administratora tej strony, prawnie uzasadnionego interesu.

Wysyłając wiadomość, przekazują nam Państwo adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać z nami kontakt. Dane są wówczas przetwarzane w celu skontaktowania się z Państwem. Podstawą przetwarzania w tym przypadku jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Państwa zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Proszę pamiętać, że dane będą przetwarzane także po zakończeniu kontaktu. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Podstawą przetwarzania jest nasze uprawnienie jako administratora Państwa danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), prawnie uzasadniony interes administratora oraz Państwa zgoda.

Jest to prawnie uzasadniony interes administratora danych osobowych, (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jest to obowiązek wynikający z przepisów prawa, realizowany w celu wystawienia faktury VAT lub innego dokumentu, na podstawie którego dokonujemy rozliczeń – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Poprzez założenie konta koordynatora podawane są następujące dane: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail, NIP firmy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Cele przetwarzania: wykonanie umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienie faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienie faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a także cele archiwalne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach archiwalnych i statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego.

Poprzez złożenie zamówienia podawane są dane niezbędne do realizacji zamówienia, tj.: imię i nazwisko, adres e-mail, NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane w związku z zamówieniem przetwarzane są w celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia, w tym umowy sprzedaży na raty (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Dodatkowo, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach: archiwalnych, statystycznych, w szczególności w celu identyfikacji klienta powracającego. W przypadku danych o zamówieniach niektóre z praw nie będą przysługiwać, np. nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych na fakturach.

W przypadku składania reklamacji lub oświadczenia o odstąpieniu od umowy przekazywane są nam dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmują: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy. Dane przekazane w związku ze złożeniem reklamacji lub odstąpieniem od umowy wykorzystywane są w celu realizacji procedury reklamacyjnej lub procedury odstąpienia od umowy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), a następnie w celach archiwalnych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

V. Twoje prawa

Zapoznaj się z przysługującymi Ci prawami:

1. Prawo dostępu do informacji oraz obowiązek informacyjny. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wiedzieć, co się dzieje z jej danymi osobowymi. Między innymi w tym celu została stworzona ta polityka prywatności.

2. Prawo dostępu do danych osobowych. Jeżeli otrzymamy od Państwa żądanie dostępu do Państwa danych, to naszym obowiązkiem jest udzielić Państwu takiej informacji. Swoje obowiązki w tym zakresie jako administrator danych, mamy wykonać niezwłocznie, nie później niż w ciągu 1 miesiąca. Jeśli w tym terminie będzie to niemożliwe, to mamy obowiązek poinformować przynajmniej, czy przetwarzamy Państwa dane i możemy wtedy przedłużyć termin na kompletną odpowiedź na Państwa żądanie o dwa miesiące.

3. Prawo do sprostowania danych osobowych. Mogą Państwo żądać, aby administrator Państwa danych sprostował dane nieprawidłowe lub uzupełnił dane niekompletne.

4. Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia zapomnianym. Mogą Państwo domagać się od nas, jako od administratora danych osobowych, ich usunięcia, poinformowania osoby, której Państwa dane zostały przekazane, o ich usunięciu. Mają Państwo także prawo domagać się, aby dane, które zostały przez nas upublicznione, podlegały usunięciu także przez innych administratorów. Jako administrator danych mamy też obowiązek na Państwa żądanie poinformować, którym odbiorcom przekazane zostały dane podlegające usunięciu.

5. Prawo do przenoszenia danych. Przy spełnieniu określonych warunków, mogą Państwo żądać przekazania danych bezpośrednio wskazanemu, innemu administratorowi.

6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mogą Państwo domagać się ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Dzieje się tak, gdy nie zgadzają się Państwo z prawidłowością przetwarzanych danych albo kiedy uznają Państwo, że dane nie są potrzebne do realizacji celu przetwarzania.

7. Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Mogą Państwo sprzeciwić się temu, aby dane były przetwarzane przez administratora.

8. Prawo do wniesienia skargi. Gdy tylko uznają Państwo, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy prawa, mogą Państwo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie każde z ww. uprawnień będzie Państwu przysługiwać zawsze i w każdej sytuacji, co wynika z przepisów prawa.

VI. Odbiorcy danych osobowych

1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim, z których usług korzystamy w związku z prowadzeniem platformy Power Safety oraz sprzedażą proponowanych usług.

2. Zapewniamy jednak, że starannie dobieramy podmioty, z którymi współpracujemy lub z których usług korzystamy.

3. Z uwagi na korzystanie z usług: Google, Facebooka czy Linkedin Państwa dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) oraz Kanady. Informujemy jednak, że podmioty te gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przepisami europejskimi.

4. Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzystamy, zostały one podzielone na następujące grupy: (a) podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej, (b) podmioty przetwarzające dane poza Unią Europejską.

a) Podmioty przetwarzające dane na obszarze Unii Europejskiej:

b) Podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej:

W ramach prowadzonej przez administratora działalności na stronie zostały osadzone także wtyczki i linki do mediów społecznościowych. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:

VII. Pliki cookies i technologie śledzące

1. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych, używa plików cookies.

2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.

3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane na urządzeniu, z którego korzystają Państwo, przeglądając strony internetowe.

4. Mogą być one odczytywane przez administratora („cookies własne”, które wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania tej strony), a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy („cookies zewnętrzne”).

5. Mają Państwo prawo do zmiany ustawień cookies z poziomu swojej przeglądarki albo do ich usunięcia.

6. Ta strona internetowa wykorzystuje następujące technologie śledzące:

VIII. Logi serwera

1. Korzystanie z tej strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym znajduje się strona internetowa.

2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera, które obejmują na przykład: adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej oraz systemie operacyjnym, z którego Państwo korzystają.

3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.

4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

IX. Usługa Google Analytics

1. Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics polegającego na analizowaniu usług i działań internetowych.

2. Szczegóły dotyczące Google Analytics są dostępne pod linkiem:  https://analytics.google.com/analytics/web/provision/?hl=pl#/provision

3. Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookies”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają przeprowadzenie analizy korzystania ze strony internetowej.

4. Mają Państwo możliwość wyłączenia funkcji zapisywania plików cookies przez odpowiednie ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki. Istnieje jednak ryzyko, że doprowadzić do sytuacji, w które nie będzie możliwości w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

5. Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z tej strony internetowej oraz jej ulepszania zgodnie z preferencjami użytkowników.

6. Uzyskane plik cookies i informacje dotyczące sposobu korzystania z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. Google zapewnia jednak, że korzysta z mechanizmów ochrony danych i bezpieczeństwa przewidzianych przez przepis europejskie. Szczegóły dotyczące ochrony danych przez Google – dostępne pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

X. Media społecznościowe

1. Strona internetowa, z której Państwo korzystają zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook, Vimeo, LinkedIn, Youtube.

2. Poprzez wtyczkę mogą Państwo bezpośrednio połączyć się profilem na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że odwiedzają Państwo stronę ze swojego adresu IP.

3. Informujemy, że jeżeli odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, będąc jednocześnie zalogowanym na profile społecznościowe, wówczas informacja o Państwa wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli nie są Państwo zalogowani, serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Państwa adresie IP.

4. Pragniemy podkreślić, że nie dysponujemy informacjami od platform społecznościowych o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. Jeżeli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe pozyskiwały informacje dotyczące Państwa wizyt na naszej stronie, wówczas rekomendujemy wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych.

XI. Udostępnianie materiałów wideo

1. Umieszczane na stronie internetowej materiały audiowizualne osadzone są na serwisie Vimeo.

2. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Vimeo Inc.

3. Pliki cookies generowane są automatycznie przy odtwarzaniu materiałów audiowizualnych pochodzących z wyżej wskazanego serwisu. Brak wyrażonej zgody uniemożliwi obejrzenie materiału video na stronie.

XII. Podsumowanie

1. Treści umieszczone na niniejszej stronie oraz w obsługiwanych serwisach społecznościowych są przejawem naszej własnej twórczości intelektualnej. W związku z tym stanowią one przedmiot naszych praw autorskich.

2. Nie wyrażamy zgody na kopiowanie treści w całości lub w części bez naszej wyraźnej, uprzedniej zgody.

3. Są Państwo zobligowani do korzystania z tej strony w sposób zgodny z prawem oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

XIII. Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania, chcesz wyrazić swoją opinię lub dochodzić przysługujących Ci praw, prosimy o kontakt na adres email: rodo@powersafety.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. z dopiskiem „Ochrona danych – poufne”.

Wyślij wiadomość

    Masz pytania? Tutaj pozostaw nam wiadomość. Nasz zespół odpisuje z prędkością przejazdu chińskiej kolei na trasie Pekin-Szanghaj, więc spodziewaj się naszej odpowiedzi już wkrótce.

    Temat wiadomości: *